روش پرداخت

خواهشمند است هزینه ثبت نام در دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی را به حساب سازمان جهاد دانشگاهی تهران به شماره  19408035 بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد 187 واریز نموده و اسکن فیش واریزی را به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.

به منظور بهره ­گیری از تخفیف دانشجویی، دانشجویان عزیز می­بایست اسکن کارت دانشجویی خود را همراه با فیش واریزی از طریق سایت کنفرانس ارسال نموده و در روز کنفرانس اصل کارت دانشجویی را ارائه نمایند.

لازم به ذکر است که همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز برگزاری همایش الزامی است.

 

 

 

رفتن به بالا