نحوه ثبت نام

پرداخت هزینه ثبت نام در همایش برای کلیه عزیزانی که قصد شرکت در همایش را دارند الزامی است.

هزینه ثبت نام  با توجه به نوع شرکت در همایش به شرح جدول زیر می­ باشد:

sabte nam

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام

  1. اسکن کارت دانشجویی (در صورت دانشجو بودن متقاضی) از طریق ایمیل به آدرس Reg@Iranmembrane.ir ارسال گردد.
  2. اسکن فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس Reg@Iranmembrane.ir ارسال گردد (اصل فیش در روز برگزاری کنفرانس تحویل دبیرخانه کنفرانس گردد).

بدیهی است که قطعی شدن ثبت نام تنها پس از پرداخت هزینه ثبت نام و ارسال فیش واریزی به آدرس فوق صورت می پذیرد.

تذکر: در مورد مقالاتی که دارای بیش از یک نویسنده هستند، یک گواهی با ذکر نام تمامی نویسندگان صادر می­گردد. در صورت تمایل برای دریافت گواهی پذیرش در کنفرانس برای تمامی نویسندگان، می­بایست تمامی نویسندگان در کنفرانس ثبت نام نمایند.

نحوه پرداخت

خواهشمند است هزینه ثبت نام در دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی را به حساب سازمان جهاد دانشگاهی تهران به شماره  19408035 بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد 187 واریز نموده و اسکن فیش واریزی را به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که همراه داشتن اصل فیش واریزی در روز برگزاری همایش الزامی است.

 

 

رفتن به بالا