شورای سیاستگذاری همایش

رییس شورای سیاستگذاری:

آقای دکتر احمد شریفی زاده، رییس سازمان جهاد دانشگاهی تهران

اعضای محترم شورای سیاستگذاری همایش:

آقای مهندس علی احمدزاده، مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آقای دکتر محمدرضا امید خواه نسرین ریاست پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و استاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای مهندس محمد مهدی امینی، مدیریت عمران و آب معاونت فناوری های صنعتی مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

آقای دکتر حسینعلی بهرامی، دبیر ستاد توسعه آب، خشکسالی و فرسایش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آقای دکتر سعید پاک سرشت، معاونت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

آقای مهندس مرتضی پرهیزکار، معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

آقای مهندس یوسف جوادی نیا، مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت

آقای مهندس محمود شیری، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)

آقای مهندس حسین عطایی فر، رییس مرکز تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آقای دکتر عباس علی آبادی، مدیر عامل گروه مپنا

آقای دکتر اسماعیل قنبری، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری صنایع پتروشیمی ایران

آقای مهندس مسعود کمبرانی، مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده فنی و دبیر همایش

آقای دکتر تورج محمدی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر علمی همایش

آقای دکتر محمد مهدیارفر، رییس پژوهشکده توسعه فناوریهای شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت

 

 

رفتن به بالا