اهداف همایش

اهداف

 • معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه غشا
 • آشنایی مدیران و کارشناسان بخشهای صنعتی مرتبط با توان علمی و پژوهشی کشور
 • آشنایی بیشتر پژوهشگران با نیازهای واحدهای صنعتی
 • آشنایی پژوهشگران با سیاست های کلی کشور در خصوص توسعه فناوری های نوین به ویژه در زمینه فرآیندهای غشایی
 • تبیین ضرورت توسعه فناوری غشایی در کشور و بررسی راهکارها و موانع توسعه و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی
 • تبیین مدل ها و روش های تجاری سازی و توسعه نوآوری، فناوری و کارآفرینی در حوزه غشا

 

برنامه های کلان همایش

 • ارایه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور در یک برنامه دو روزه
 • بهره گیری از تجربیات متخصصین برجسته در محورهای کلیدی همایش در قالب سخنرانی کلیدی
 • برگزاری کارگاه های تخصصی با بهره گیری از متخصصین داخلی و خارجی با توجه به اولویت­ های تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش
 • توجه ویژه به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از طریق سخنرانی کلیدی، برگزاری نشست تخصصی و معرفی نهادهای سیاست گذاری و تسهیل کننده تجاری سازی فناوری
 • برگزاری نشست­های تخصصی پیرامون محورهای کلیدی همایش به ویژه در زمینه نمک زدایی به روش غشایی و یا جداسازی گازها با استفاده از فناوری غشایی
 • اختصاص فضای مجزا به منظور ارایه مهم ترین دستاوردهای پژوهش کاربردی به شرکت­ ها و موسسات دولتی/ خصوصی
 • برگزاری نمایشگاه جانبی به منظور معرفی مراکز تحقیقاتی و شرکت های ارایه دهنده خدمات فنی- مهندسی، آزمایشگاهی و همچنین شرکتهای ارایه دهنده محصولات غشایی در کشور
رفتن به بالا