گزارش نشست تخصصی نمک زدایی با استفاده از فناوری غشایی

جمع بندی مباحث نشست تخصصی نمک زدایی غشایی

دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی

5 خرداد1394

 •  با توجه به هزینه های فعلی انرژی، قیمت هر متر مکعب آب به روش نمک زدایی حرارتی بسیار بیشتر از روش غشایی است. بنابراین، روش حرارتی اقتصادی نمی باشد.
 • قبلا گفته می شد که برای آب با کیفیت پایین، سیستم های حرارتی بهتر جواب می دهند ولی با وجود توسعه یافتن RO های چندمرحله ای این مزیت نیز کمرنگ شده است.
 • علاوه بر نمک زدایی باید به مشخصات کیفی آب شرب به ویژه حذف نیترات و فلزات سنگین نیز توجه نمود.
 • افزایش راندمان برداشت آب در روش های نمک زدایی بسیار مهم است.
 • انجام پژوهش و مطالعات پایلوت برای واحدهای نمک زدایی واجب بوده و از اتلاف غشاها و تجهیزات ممانعت می نماید.
 • مطالعات در مورد آبگیرها در ایران بسیار ضعیف است. پیشنهاد شد روش ها و استاندارهای آبگیری موجود در کشورهای مطرح دنیا به صورت  مرجع درآمده و در اختیار شرکت های پیمانکار قرار گیرد.
 • پیش تصفیه از موارد مهم است که با آن می توان عمر غشاء را افزایش داد. غشاء نباید یک کالای مصرفی قلمداد شود.
 • بر لزوم  وجود مرجع تست غشاهای تجاری به ویژه غشاهای خانگی (به منظور صدور گواهینامه) و همچنین بر ضرورت وجود مراکز تحقیق و تست تجهیزات مختلف این صنعت و انجام تحقیقات کاربردی و مهندسی تاکید گردید.
 • روش های پیش تصفیه به صورت دانشگاهی حتما باید مورد مطالعه قرار گیرند.
 • استفاده مجدد از آب ها و همچنین zero discharge کردن واحدها نیز باید مورد توجه قرا رگیرند.
 • مشکل طراحی واحدهایی غشایی را داریم. اغلب شرکت هایی که وارد مباحث نمک زدایی صنعتی می شوند بیشتر تجاری هستند نه مهندسی. بخشی از توان مهندسی کشور باید برای طراحی این واحدهای غشایی گذاشته شود.
 • تولید غشاء در داخل کشور خوب است ولی قبل از آن باید فرآیند غشایی را دریابیم تا باعث افزایش طول عمر غشاء شود.

·       تشکیل انجمن نمک زدایی و تدوین نقشه راه نمک زدایی و به روزرسانی داده های موجود در کشور از اولویت ها می باشند.

 

دریافت فایل های نشست:

دورنماي توسعه استفاده از روش هاي نامتعارف تامين آب در كشور ايران- جناب آقای مهندس رقیمی- وزارت نیرو، دفتر برنامه ریزی و توسعه

نقش پایلوت پلنت ها در طراحی واحدهای نمک زدایی غشایی- سرکارخانم دکتر شکرالله زاده-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

بررسی بازار غشا در جهان و ایران- جناب آقای مهندس امینی-مرکز همکاری های فناوری و نوآوری

مطالعات اقتصادی واحدهای غشایی- جناب آقای مهندس اصغری نژاد- شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه

مشکلات بهره برداری واحدهای R.O- جناب آقای مهندس استوار- شرکت وهنگ ساران

 

 

 

رفتن به بالا