بازدید از تصفیه خانه در دست احداث شهر قم

با همکاری شرکت های زلال ایران و اندیشه زلال امکان بازدید یک روزه از تصفیه خانه در دست احداث شهر قم فراهم شده است. باتوجه به محدودیت در ظرفیت، اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند.

زمان بازدید: پنجشنبه 7/3/94

هزینه ثبت نام: 50000 تومان

نکات مهم:

برای ثبت نام اولیه نام و نام خانوادگی خود را به همراه شماره تماس به آدرس Info@iranmembrane.ir ارسال نمایید.

هزینه اعلام شما شامل هزینه های رفت و برگشت از محل برگزاری همایش به تصفیه خانه، پذیرایی ناهار و میان وعده می باشد.

 

 

رفتن به بالا