فراخوان اولین نمایشگاه ملی غشا

Membrane exhibition2

در حاشیه دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی اولین نمایشگاه ملی غشا برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان، محققان و اعضای هیات علمی برای حضور در این نمایشگاه و نمایش انواع غشاهای ساخته شده دعوت به عمل می آید.

 

رفتن به بالا