نحوه ارائه مقالات پذیرش شده به صورت پوستر و ارائه شفاهی

نحوه ارائه مقالاتی که به صورت پوستر و ارائه شفاهی در دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی پذیرش شده اند به شرح ذیل می باشد:
نکات مهم:
  • ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان مقاله جهت قرارگیری در برنامه ارائه های پوستر و همچنین چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش ضروری است.
  • پوسترها بايد به ابعاد 100×70 سانتیمتر و براساس قالب بارگذاری شده در سایت همایش تهیه و به صورت رنگی چاپ شوند.
  • حضور حداقل یکی از نویسندگان مقاله در زمان تعیین شده برای ارائه پوسترها در همایش الزامی می باشد.
نکات مهم:
  • ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان مقاله جهت قرارگیری در برنامه ارائه های همایش و همچنین چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش ضروری است.
  • لازم است تا تمامی پژوهشگرانی که مقاله آن ها بصورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است بر اساس نمونه ارائه شده اقدام به آماده سازی اسلایدهای خود نمایند.
  • ضروری است تا در صفحه نخست عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه آن ها درج شود.
  • حداکثر زمان تخصیص داده شده برای ارائه هر مقاله 15دقیقه می‌باشد.
  • در تنظیم فایل پاورپوینت ارائه خود، حتماً به مطالب اصلی مقاله شامل مقدمات، مبانی نظری و پیشینه، اهداف و فرضیات، مدل مفهومی یا پیشنهادی، روش های پژوهش، تجزیه و تحلیل نتایج، یافته ها و بحث پرداخته و منابع در انتها ذکر شوند. از آوردن مطالب غیرضروری خودداری نموده و تصاویر، اشکال، جداول و نمودارهای قابل فهم و مرتبط با موضوع مقاله را استفاده نمائید.
رفتن به بالا