تمدید مهلت ثبت نام بدون تاخیر

بنابر درخواست های مکرر علاقمندان به شرکت در دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی مهلت ثبت نام بدون تاخیر تا 20/2/94 تمدید شد.

رفتن به بالا