اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام در همایش

پیرو سوالات مکرر از دبیرخانه همایش به استحضار می رساند تنها مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان آن ها اقدام به ثبت نام در همایش کرده باشد در کتابچه مقالات همایش چاپ خواهند شد.

نحوه ثبت نام

رفتن به بالا