حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از همایش

به اطلاع می رساند دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی در لیست همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری نانو در سال 1394 قرار گرفت.

 

رفتن به بالا