نحوه ارسال مقالات و ثبت نام در همایش

از کلیه پژوهشگران و صنعتگران محترم خواهشمند است مقالات خود را بر اساس قالب ارائه شده از طریق منوی ارسال مقالات موجود در سایت ارسال فرمایند.

لازم به توضیح است که در این مرحله نیازی به انجام و تکمیل ثبت نام در سایت نمی باشد.

برای ثبت نام در همایش اسکن فیش واریزی به همراه  کارت دانشجویی (در صورت دانشجو بودن متقاضی) از طریق ایمیل به آدرس Reg@Iranmembrane.ir ارسال گردد(اصل فیش در روز برگزاری کنفرانس تحویل دبیرخانه کنفرانس گردد).

***سوالات رایج

دیبرخانه همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی

 

 

 

 

رفتن به بالا