گزارش نشست تخصصی نمک زدایی با استفاده از فناوری غشایی

جمع بندی مباحث نشست تخصصی نمک زدایی غشایی دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی 5 خرداد1394  با توجه به هزینه های فعلی انرژی، قیمت هر متر مکعب آب به روش نمک زدایی حرارتی بسیار بیشتر از روش غشایی است. بنابراین، روش حرارتی اقتصادی نمی باشد. قبلا گفته می شد که برای آب با کیفیت پایین، سیستم های حرارتی بهتر جواب می دهند ولی با وجود توسعه یافتن RO های چندمرحله ای این مزیت نیز کمرنگ شده است. علاوه بر نمک زدایی باید به مشخصات کیفی آب شرب به ویژه حذف نیترات و فلزات سنگین نیز توجه نمود. افزایش راندمان برداشت آب در روش های نمک زدایی بسیار مهم است. انجام پژوهش و مطالعات پایلوت برای واحدهای نمک زدایی واجب بوده و از اتلاف غشاها و تجهیزات ممانعت می نماید. مطالعات در مورد آبگیرها در ایران بسیار ضعیف است. پیشنهاد شد روش ها و استاندارهای آبگیری موجود در کشورهای مطرح …

رفتن به بالا